Aprann yon nouvo KONPETANS

Li enpòtan pou genyen konpetans nan divès metye ki pran nesans avèk dijital la. Enskri kounia nan kou ki disponib yo.

Poukisa ou dwe aprann isit la?

Aprann kote ou vle

Nan kèlkeswa peyi ou ye a, ou kapab pran kou ki disponib yo.

Kou yo an kreyòl

Kou yo fèt nan lang matènèl nou, sa vle di; an kreyòl.

Fasil pou konprann

Metòd mwen itilize pou m bay kou yo très fasil.

Kou yo varye

Gen posibilite pou aprann plizyè konpetans sèlman sou platfòm mwen an.

Kominote etidyan

Gen yon kominote ki dedye pou tout moun ki enskri nan kou yo. Pou mwen kapab ede yo vanse.

Sipò finansyè

Mwen ap bay rabè a kèk moun ki paka peye entegralite kou li deside swiv la.

Chwazi kou ou vle a

Sak pase?

Mwen se yon ayisyen ki ap evolye nan domèn maketing ak teknoloji depi plis pase 5 lane. Mwen deside mete a dispozisyon moun ki entèrese a; Grafik Dizay, kreye sit entènèt, itilize lojisyèl QuickBooks, elatriye... yon seri de kou ki ap ede yo genyen konpetans nan domèn m sot site yo.

Patnè ak Temwayaj

« Mwen rekòmande tout moun ki deside aprann yon konpetans rapid, enskri nan youn nan kou ki disponib sou platfòm nan. »

Untitled design (1)

John Mayko LYMAT

Founder of bonus

« Kou yo san limit, ou ka travay nan nenpòt ki peyi ak yo, paske konpetans sa yo mondyal. Map ankouraje nou aprann yo, nou pap regrèt. »

341319237_1258446295049398_589915288998421642_n

Francklin GENTILLON

CEO of Yelo Ayiti

Kontak

Adrès

16, Vernet II – Les Cayes HT8110

Sipò

support@vitalhernezephy.com